۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
احياي قلبي ريوي
الگوريتم احياءقلبي ريوي پايه در بزرگسالان
پروتكل احياء قلبي ريوي پيشرفته در كودكان
الگوريتم درمان برادي كاردي بزرگسالان
 الگوريتم ALS
 پروتكل احياء قلبي ريوي پايه در كودكان
 الگوريتم درمان تاكي كاردي بزرگسالان
 تاكي كارديا كودكان همراه با نبض و پرفيوزن ضعيف
 الگوريتم برادي كاردي در كودكان با نبض و كاهش پرفيوژن( انجمن قلب آمريكا 2010)
 ايست قلبي و الگوريتم ALS در كودكان
 پورتكل احياء نوزادان انجمن قلب آمريكا 2015
 پروتكل احياء قلبي ريوي پايه در بزرگسالان (2015)
 پروتكل احياء قلبي ريوي پايه در كودكان براي دو امدادگر يا بيشتر (2015)
  پروتكل احياء قلبي ريوي پايه در كودكان براي يك امدادگر (2015)
 پورتكل بزرگسالان ، اورژانس هاي تهديد كننده حيات ناشي از مخدر (2015)
 اينتوبيشن
 فرآيند تخليه شوك الكتريكي
 فرآيند خارج كردن جسم خارجي شيرخواران زير يكسال
 فرآيند نحوه كارگزاري ماسك حنجره اي
 فرآيند نحوه انجام مانورهمليخ در وضعيت خوابيده
 فرآيند نحوه انجام مانور همليخ دروضعيت ايستاده
 فرآيند پيس ميكر پوستي
 فرآينده تهويه بيمار با آمبوبگ و ماسك
تاریخ :
1395/11/18
تعداد بازدید:
6196
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal