۱۴۰۲ سه شنبه ۱ فروردين
کارگاه های برگزار شده

ردیف

عنوان

تاریخ

مدرس/مدرسین

گروه هدف

1

کارگاه آشنایی با آموزش پیامدمحور

 

10-4-97

خانم فاطمه فروزان

اساتید دانشکده پرستاری

2

کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Pubmed

 

12-4-97

خانم عارفه کلوانی

اساتید دانشکده پرستاری

3

کارگاه آموزش یادگیری فعال

15-10-97

دکتر رسول اسلامی

دکتر علی دهقانی

اساتید دانشکده پرستاری

4

کارگاه مقاله نویسی

 

5-4-98

دکتر علی دهقانی

اساتید دانشکده پرستاری

5

کارگاه یادگیری ترکیبی

 

29-8-98

دکتر لیلی مصلی نژاد

اساتید دانشکده پرستاری

6

کارگاه  آموزشی دی سی شوک

 

22-10-98

آقای زینی

اساتید دانشکده پرستاری

7

کارگاه باز اندیشی تجارب آموزشی

 

23-10-98

دکتر رسول اسلامی

اساتید دانشکده پرستاری

8

کارگاه آشنایی با مقیاس های بالینی بیمار در بالین

 

30-10-98

خانم معصومه رحیمی

اساتید دانشکده پرستاری

9

کارگاه شادکامی

 

1-10-99

آقای رحیم پندار

اساتید دانشکده پرستاری

10

کارگاه مدیریت استرس

 

1-10-99

دکتر رسول اسلامی

اساتید دانشکده پرستاری

11

کارگاه تفسیر تست های آماری و نحوه نوشتن نتایج در گزارشات و مقالات

 

15-10-99

دکتر راضیه زاهدی

اساتید دانشکده پرستاری

 12

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

 

10-10-99

دکتر زهره بادیه پیما

اساتید دانشکده پرستاری

 

تاریخ :
1400/10/18
تعداد بازدید:
2802
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal