۱۴۰۲ سه شنبه ۱ فروردين
نحوه صحیح درج اطلاعات در مقالات

نحوه صحیح آدرس دهی در مقالات

1-    نحوه درج وابستگی سازمان در مقالات فارسی:

گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2-    نحوه درج وابستگی سازمان در مقالات انگلیسی:

Department of Nursing, School of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

* در مجلاتی که در تعداد کلمات مندرج در آدرس محدودیت دارند، درج نام دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران الزامی است.

3-    کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در هر مقطع و رشته ای می بایست افلیشین خود را در مقالات فارسی و انگلیسی و طرح های تحقیقاتی به صورت زیر رعایت نمایند.

Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.

 

نحوه صحیح نگارش درجات و مرتبه علمی

درجه علمی

دکترای تخصصی:  Doctor of Philosophy (PhD)

 

2 سال (فوق لیسانس علوم): Master of Science (MS)

 

4 سال (لیسانس): Bachelor of Science (BS)

 

 

مرتبه علمی

استاد: Professor

دانشیار: Associate Professor

استادیار: Assistant Professor

 

مربی: Instructor

 

نحوه صحیح نگارش متن تقدیر و تشکر

به منظور حفظ حقوق دانشگاه درخصوص نتایج منتشرشده از طرح های پژوهشی دانشگاه خواهشمند است مجریان محترم طرح های پژوهشی غیرپایان نامه ای توجه نمایند که در بخش تقدیر و تشکر (Acknowledgment) مقالات منتشره فارسی و لاتین عبارت ذیل درج گردد :

مقاله فارسی :

"تقدیر و تشکر: این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم به شماره................................ و کد کمیته اخلاق ......................... می باشد ."

مقاله لاتین :

Acknowledgment: This research has been supported by Jahrom University of Medical Sciences grant No…………….. and Ethics Committee Code ……………

 

* در صورت چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه، در قسمت تقدیر وتشکر ذکر نام دانشجو، شماره طرح و عبارت مستخرج از پایان نامه دانشجویی الزامی می باشد.

تقدیر و تشکر: مقاله حاضر، مستخرج از پایان نامه دانشجویی خانم/آقای .................... با شماره طرح   .................  در دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد.

Acknowledgment: The present article was extracted from the thesis written by…………and was financially supported by Jahrom University of Medical Sciences grants No. …...

تاریخ :
1400/09/30
تعداد بازدید:
339
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal