۱۴۰۲ سه شنبه ۱ فروردين
شرح وظایف

شرح وظایف کمیته تحصیلات تکمیلی

·        بررسی واظهار نظر درباره مسایل ارجاع شده به شورای تحصیلات تکمیلی

·        طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی براساس مقررات و آیین نامه ها

·        بررسی درخواست ها جهت اخذ فرصت تحصیلی اضافی، مرخصی تحصیلی، غیبت و مهمان شدن دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی درچهارچوب آیین نامه های آموزشی و ارسال آن جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده

·        تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس دستور جلسه تعیین شده و ثبت تصمیمات متخذه

·        بررسی و اظهار نظر در مورد مسایل آموزشی ارجاع شده از سوی ریاست یا معاونت آموزشی دانشکده

·        بررسی و تدوین شاخص های کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده در راستای گسترش واعتلای این دوره ها

·        نظارت بر کیفیت آموزشی برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

·        بررسی کیفیت فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی در دوره تحصیلات تکمیلی

·        نظارت بر امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

·        پیگیری فرایند های آموزشی و پژوهشی، آیین نامه ها آموزشی، کارنامه ی پیشرفت تحصیلی و تهیه پیش نویس فرم ها و نامه های اداری

·        تعیین لیست اساتید راهنما در هر سال تحصیلی و اطلاع به دانشجویان

·        نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

·        تدوین آیین نامه های اجرایی پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

·        انجام هماهنگی های لازم جهت ثبت عنوان دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

·        تشکیل جلسات دفاع از عنوان و دفاع از پایان نامه دانشجویان و هماهنگی های لازم با اساتید و معاونت پژوهشی

·        هماهنگی امور مربوط به پایان نامه (عنوان، پروپوزال، ابزار پایان نامه، نمومه گیری،گزارش پیشرفت کار پایان نامه، اصطلاحات پایان نامه وانجام مکاتبات لازم)

·        دریافت و نظارت برگزارش مکتوب پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

·        تعیین داوران برای شرکت درج لسه دفاعیه پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی

·        بررسی سایت و به روزرسانی اطلاعات سایت تحصیلات تکمیلی

·        نظارت بر برگزاری امتحانات  پایان ترم دوره تحصیلات تکمیلی

·        پیگیری ارسال نمرات به اداره آموزش و ثبت نمرات در سایت

·        انجام امور مربوط به برگزاری کارگاه ها طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

·        انجام امور مربوط به کلاس ها از جمله نظارت بر نحوه تشکیل کلاس ها

·        پیگیری ارزشیابی دانشجویان از اساتید

·        تدوین گزارش دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف

·        اطلاع رسانی به دانشجویان درمورد آئین نامه ها و مقررات آموزشی

 

تاریخ :
1400/10/18
تعداد بازدید:
304
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal