۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
معرفی

 

از جمله اهداف مراکز مطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه‌ها، تدوین برنامه‌هایی جهت ایجاد و ارتقاء قابلیت ها و تقویت توانمندی های اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد. پیش‌نیاز هر برنامه عملکردی، وجود برنامـه اسـتراتژیـک، تعیـین رسـالت و چشم‌انداز سازمان است. هدف اصلی کمیته توانمندسازی اساتید کمک به بهبود کیفیت تدریس و تحقیق و مدیریت اساتید در دانشکده از طریق ارتقای دانش و مهارت کادر آموزشی در زمینه ی تدریس، پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی در نظام آموزشی و سایر زمینه ها می باشد که این دوره ها شامل روش ها و فنون تدریس، روش و مدیریت تحقیق، ارزیابی فعالیت های آموزش و پ‍‍‍ژ‍وهشی و مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی است. وظایف این واحد، نیازسنجی از اعضای هیات علمی در مورد عناوین کارگاه های مورد نیاز و برگزاری کارگاه ها با حضور مدرسین برجسته می باشد. دوره های توانمندسازی بر اساس نیازسنجی آموزشی که با روش های مختلف و به صورت مداوم از اعضای هیأت علمی انجام می شود طراحی و اجرا می گردد.

 

 

اهداف کمیته توانمندسازی اساتید (EDO) :  

       

v    ارتقا توانمندی‌های  اعضای هیأت‌علمی در حوزه موضوعات تخصصی آموزشی و پژوهشی

v    نظارت بر تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاه ها

v    نظارت بر برگزاری کارگاه های آموزشی براساس نیازسنجی

v    نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاه ‌ها

 

برنامه واحد :

·        شناسایی روزآمد نیازهای آموزشی

·         تهیه فهرست موضوعات آموزشی و تعیین اولویت های برنامه های آموزشی

·        نیازسنجی آموزشی از اعضای هیات علمی جهت ارائه کارگاه ها

·        برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری ویژه اساتید

·        برگزاری کارگاه ها با حضور مدرسین مجرب و برجسته بر اساس نیازسنجی

·        اطلاع رسانی درمورد کارگاه های توانمندسازی به اعضای هیئت علمی دانشکده

·        نظارت بر برگزاری کارگاه های آموزشی

·        ارزشیابی کارگاه های برگزارشده با استفاده از پرسشنامه

·         ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

تاریخ :
1400/10/20
تعداد بازدید:
161
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal