۱۴۰۲ سه شنبه ۱ فروردين
رسالت گروه

ویرایش اول 1390

ویرایش دوم 1395

ویرایش سوم 1400

رسالت گروه داخلی جراحی
تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، مومن، متعهد، انقلابی، نوآور، دارای مسولیت پذیری اجتماعی و حرفه ای است که قادر به پیش بینی و برطرف نمودن نیازهای بهداشتی و درمانی رو به رشد جامعه بوده و با تکیه بر دانش جهانی(مبتنی بر شواهد)، و اسناد بالا دستی حوزه سلامت کشور در چهارچوب مقتضیات و فرهنگ جامعه ایرانی و اسلامی بوده و در این مسیر پیشرو باشند.
ارزش های حاکم بر گروه داخلی جراحی
گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری جهرم با سر لوحه قرار دادن ماموریت سازمان آموزشی دانشگاه (مجازی و حضوری)، مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه سلامت کشور و هم راستا با برنامه راهبردی دانشکده پرستاری در جهت تحول، کارآفرینی، رشد و شکوفایی گام بر می دارد و وظیفه خود می داند تا دانشجویانی محقق، متبحر، متعهد و توانمند را تربیت نماید لذا برخی از ارزش های حاکم بر گروه چنین است:
تکیه بر اخلاق حرفه ای و پزشکی
تکیه بر عدالت محوری
رعایت قوانین و مقررات حرفه ای
تکیه بر شایسته سالاری
تکیه بر مدیریت علمی و مشارکتی
تکیه بر جانشین پروری
تکیه بر ارتباط، همکاری و پاسخ گویی
دانشجویان این گروه در دو مقطع کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی با در اختیار داشتن شرایط مطلوب آموزشی، پژوهشی و دانشجویی- فرهنگی مشغول به تحصیل هستند.

اهداف کوتاه مدت گروه داخلی جراحی

- ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در گروه داخلی جراحی

- ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی

- افزایش توان علمی پرستاران

- هدایت پژوهش های دانشکده به سمت اولویت های تحقیقاتی دانشگاه در حیطه مراقبت از بیماریهای داخلی جراحی

اهداف بلندمدت گروه داخلی جراحی

-گسترش سطح تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش‌ ویژه

- گسترش روابط علمی و پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی

- توسعه کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی

- توسعه امکانات و تسهیلات رفاهی دانشجویی و کارکنان

- جذب دانشجو در سطح بین الملل

شرح وظایف اعضاء هیئت علمی گروه داخلی و جراحی، دانشکده‌ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

1-آموزش:
شامل تدریس دروس (نظری، عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی و بالینی) داخلی و جراحی بزرگسالان

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در گروه

تدوین و طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی و اجرای آنها با همکاری مدیر گروه و EDO

توجیه فراگیران در شروع هر کلاس طبق Course Plan

شرکت در برنامه‌های آموزشی عموم مردم

تولید نرم‌افزارها و لوح‌های فشرده چند رسانه‌ای آموزشی مرتبط با گروه

گزارش فعالیت‌های مشاوره ای برای فراگیران

تعیین ساعات حضور در برنامه‌های آموزشی گروه و نحوه فعالیت در آنها

ارائه گزارش از ترم تحصیلی (نوآوری های آموزشی، ارزشیابی و تدریس های انجام شده) به مدیر گروه

2- تحقیق و پژوهش:

مشارکت در تدوین اولویت‌های پژوهشی گروه

اعلام فعالیت‌های پژوهشی خود به مدیر گروه

اجرای طرح‌های پژوهشی

ارائه مقاله در سمینارها و همایش‌های داخلی و خارجی

چاپ و انتشار مقالات، کتب علمـی و ترجمه کتب، اختراع و ابتکار جدید و ارائه فعالیت‌های نوین در حیطه‌های مختلف مرتبط با گروه

ثبت مقالات چاپ شده در مجلات و کنگره ها در سامنه پژوهشی دانشگاه

همکاری با مراکز و موسسات پژوهشی و صنایع داخلی و خارجی و ارائه طرح‌های مشترک

داروی مقالات، طرح‌ها و پایان‌نامه‌های پژوهشی مرتبط با گروه

3- توسعه فردی:

گزارش شرکت در دوره ها، سمینارها، همایش‌های تخصصی به مدیر گروه

بروز نمودن آگاهی‌های عمومی و تخصصی خود

شرکت در دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت داخلی و خارجی مرتبط با شرح وظایف

شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌های مختلف و آموزش از راه دور مرتبط با شرح وظایف

کسب رتبه علمی بالاتر

4- فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی:

پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی در دانشکده و دانشگاه

عضویت در شوراها و کمیته‌های مختلف

قبول مسئولیت در حوزه‌های ستادی وزارت متبوع و شوراها و مجامع آن

مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

ارائه احکام مسئولیتهای هر عضو هیئت علمی در بخش، گروه آموزشی، دانشکده یا دانشگاه به مدیر گروه

ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت شرکت در کمیته‌ها و شوراهای مختلف به مدیر گروه

5- ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت:

شرکت در تیم‌های مشاوره ای مراقبت جراحی و داخلی از بیماران بزرگسال

گزارش میزان و نحوه مشارکت در برنامه‌های ارتقاء سلامت.

6- فعالیت‌های تخصصی در خارج از دانشگاه:

مشارکت در انجمن‌ها و گروه‌های حرفه‌ای مرتبط با گروه

ارائه خدمات مشاوره‌ای علمی و تخصصی به جامعه

ارائه گواهی فعالیت‌های فوق به مدیر گروه و دانشکده.منابع:

1. سند چشم انداز 1404

2. سازمان نظام پرستاری ایران ino.ir

3. شاخص های ملی کیفیت خدمات پرستاری dn.behdasht.gov.ir

4. دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و سلامتwww.irdc.ir/fa

5. همایش های ملی پرستاری www.symposia.ir

6. مجلات فارسی در حیطه پرستاری

اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامائی (دانشگاه شاهد)
آموزش و اخلاق در پرستاری (انجمن علمی پرستاری ایران)

فصلنامه افلاک (دانشکده پرستاری و مامائی خرم آباد)
فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان)
فصلنامه پرستاری دیابت (دانشکده پرستاری و مامایی زابل)
فصلنامه پرستاری سالمندان (دانشکده پرستاری و مامایی ایلام)
فصلنامه حیات (مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
فصلنامه طب مکمل - دانشکده پرستاری و مامائی اراک
فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری
مجله بالینی پرستاری و مامائی (دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)
مجله پرستاری کودکان
مجله پرستاری گرو های آسیب پذیر (دانشکده پرستاری و مامائی بوشهر)
مجله پژوهش پرستاری ایران
مجله تحقیقات پرستاری و مامایی (دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان)
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی-دو فصلنامه
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
مجله علمی پژوهشی مراقبت بیماری های مزمن (دانشکده پرستاری و مامایی اهواز)
مجله مامایی و بهداشت باروری
مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامائی (دانشگاه علوم پزشکی زنجان)
مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
مراقبت مبتنی بر شواهد (دانشکده پرستاری و مامائی مشهد)
مراقبت های نوین (دانشکده پرستاری و مامائی بیرجند)
نشریه پرستاری ایران
نشریه پرستاری قلب و عروق (انجمن علمی پرستاران قلب ایران)
نشریه پژوهش پرستاری در توانبخشی
نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه روان پرستاری

7. International Council of Nurses

www.icn.ch

8. Global standards for the initial education of professional nurses and midwives

www.who.int/hrh/nursing_midwifery/hrh_global_standards_education.pdf

9. International nursing conferences

www.omicsonline.org/nursing-conferences.phpمجلات

10. international nursing journals

rsf.research.ac.ir

تاریخ :
1401/04/07
تعداد بازدید:
293
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal