دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

آرایش دروس

1_
آرایش دروس رشته پرستاری ۱۴۰۰

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌282.25k

دانلود شده : 15+

تاریخ :‌ 1402/10/04

2_
آرایش دروس پرستاری داخلی-جراحی ۱۴۰۰

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌350.50k

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/10/04

3_
آرایش دروس پرستاری سلامت جامعه ۱۴۰۰

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌227.76k

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/04