دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرآیندها

1_
فرآیند ارزیابی ۳۶۰ درجه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌379.17KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/17

2_
برنامه عملیاتی تعیین اهداف آموزش و پژوهشی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌26.82KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/17