دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی چالش های آموزشی

 
 

جلسه هم اندیشی بررسی چالش های آموزشی، توسط معاونت آموزشی دانشکده و با حضور اساتید و مربیان دانشکده پرستاری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ برگزار گردید.

در این جلسه چالش ها و مشکلات آموزشی ترم جاری و راهکارها عنوان و مورد بررسی قرار گرفت. 
برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی چالش های آموزشی برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی چالش های آموزشی برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی چالش های آموزشی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت