دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

آیین‌نامه‌ها

1_
آیین‌نامه استاد مشاور

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌984KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/04

2_
آیین نامه آموزشی دوره‌های کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌18.3MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/04

3_
آیین‌نامه کارشناسی ارشد

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌460.4k

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/10/04