دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

اکسیژن و ساکشن

1_
تجویز اکسیژن از طریق کانولا و ماسک

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌638.93KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/11

2_
تجویز اکسیزن از طریق ماسک با کیسه ذخیره

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌540.76KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/11

3_
ساکشن داخل تراکیا

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌560.19KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌