دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

معاونت آموزشی/ دانشکده پرستاری

برنامه استراتژیک

 

سال ۱۴۰۳-۱۴۰۰

 

 

 

تدوین

 • معاونت آموزشی دانشکده پرستاری

 

باهمکاری

 • ریاست دانشکده
 • مرکز مطالعات وتوسعه دانشکده
 • مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی
 • مدیران گروه های آموزشی دانشکده پرستاری
 • مسئولین کمیته های آموزشی/پژوهشی دانشکده پرستاری
 • دانشجویان همکار با دانشکده پرستاری
 • سایر ذینفعان درونی/بیرونی

 

برنامه ریزی استراتژیک تنها داشتن برنامه استراتژیک نیست.

برنامه استراتژیک بدون عمل به آن " رویا پردازی" است.

عمل کردن بدون برنامه استراتژیک " وقت تلف کردن" است.

عمل کردن در راستای استراتژی " تحول " است.

 

 

 

بسمه تعالی

بیانیه رسالت دانشکده پرستاری جهرم ( Mission   statement )

دانشکده پرستاری جهرم به عنوان یک دانشکده تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم و اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی براساس اسناد بالادستی سال۱۴۰۴، نظیر نقشه جامع علمی کشور، (کتاب سبز مرجعیت علمی) و سند تحول سلامت و ماموریت های ویژه کلان منطقه و بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش و جوانب فراملی براساس اولویت های منطقه ای و معضلات بهداشت جهانی با تکیه بر ارزش های اسلامی، اخلاقی و با پایبندی بر قانون، عدالت محوری و با هدف نهایی خدمت به مردم و جامعه علمی و بهره گیری از سرمایه های انسانی و توانمندی های استانی و کشوری در راستای تحقق رسالت دانشگاه و به منظور تربیت نیروهای انسانی مرتبط با سلامت، همچنین بهره گیری از فن آوری های مناسب و دستاوردهای نوین اعم از نوآوری در تجهیزات، روش ها، دانش پرستاری و آموزش علوم پزشکی، عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب برای آموزش نیروهای جوان با کیفیت بالا در راستای تامین نیازهای واقعی سلامت جامعه جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی از طریق به کارگیری منابع دولتی و خصوصی داخل و خارج متناسب با فرهنگ جامعه و مبتنی براخلاق حرفه ای در چارچوب سیاست های ملی و قطبی می باشد و در راستای تحقق اهداف آموزشی دانشگاه / معاونت آموزشی حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد نمود و ماموریت ها و اهداف ذیل را بر عهده دارد:

آموزش و تربیت نیروهای پزشکی و دانش آموختگان توانمند و کارآمد در سطح کارشناسی، تحصیلات تکمیلی برای اطمینان از تداوم خدمات سلامت در آینده، یادگیری مادام العمر از طریق متدهای نوین آموزشی

هدایت و بسترسازی جهت انجام پژوهش های کاربردی و اساسی مورد نیاز بخش سلامت با استفاده از فن آوری های جدید به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه

مشارکت در ارتقای سلامت از طریق ارائه خدمات آموزشی درمانی، با کیفیت و هزینه اثر بخش

مشارکت موثر درآموزش مستمر و مداوم دانش آموختگان و بازآموزی اساتید با بکار گیری نیروهای متخصص درمنطقه

حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین با تاکید بر توسعه مراکز اختصاصی متناظر بر نیاز جامعه

 

 

دانشکده پرستاری با انجام ماموریت ها و اهداف فوق همگام با معاونت آموزشی با تکیه بر اصول ارزش های اسلامی، جلب رضایت خدمت گیرندگان، ترویج عدالت اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان، حفظ شأن و مقام اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان، وجدان کاری و انضباط اداری، اهداف ذیل را دنبال می کند :

ارتقاء سطح آموزش و تقویت روحیه پژوهش

 ارتقای حرفه ای از طریق یادگیری مادام العمر

ایجاد آمادگی در دانشجویان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

تلاش در جهت نهادینه سازی بسته های طرح تحول و به خصوص بسته مرجعیت علمی –آموزش پاسخگو و دانشگاه های نسل سوم

ارتقاء سطح سلامت جامعه و کیفیت زندگی با ترویج زندگی بهتر، سالمتر، با نشاط تر برای مردم منطقه

گسترش اخلاق و تعهد حرفه ای پرستاری منطبق بر اصول و معیارهای اسلامی

ارتقای سطح آموزش همتایان و مشارکت دانشجو در ارتقای سطح دانش و توانمندی خود و سایر دانشجویان

ارتقای سطح توانمندی دانش آموختگان در زمینه مهارت های بالینی/ مهارت های برقراری ارتباط/ مراقبت بیمار- ارتقای سلامت و پیشگیری در نظام سلامت و نقش پرستار در آن/ پیشرفت فردی و فراگیری مستمر/تعهد حرفه ای/  مهارت های تصمیم گیری، استدلال و حل مسأله

 

 

دانشکده پرستاری قصد دارد در زمینه های زیر گام بردارد :

۱-    آموزش پرستاری مبتنی بر توانمندسازی :

هدف : نگرش به سمت آموزش دانشجو محوری

نگرش به سمت اجرای کوریکولوم ادغام

۲-    یادگیری مادام العمر جهت کسب ارتقای حرفه ای از طریق:

مشارکت دانشجویان در فرایندهای یاددهی-یادگیری

استراتژی آموزش همتایان

اهمیت به برنامه اکستر کوریکولوم درخصوص مواجهه زودرس و آموزش همتایان

توانمندسازی اساتید:

الف : از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه ها توسط خوداساتید

ب: مشارکت دانشجویان در اجرای کارگاه

ج: راه اندازی کمیته دانشجویی توسعه آموزش (کمیته مشورتی)

۳-    آمادگی تحصیل در مقاطع بعدی دانشجویان / فارغ التحصیلان

 

 

ارزش‌های حاکم در این دانشکده شامل :

توجه به کرامت انسانی: ارائه خدمات  با مراعات ارزش های متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، شرافت خدمت به انسان ها و ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس

عدالت محوری: حق گرایی و توجه به حقوق احاد مردم (دانشجویان ،اساتید، کارکنان  و بیماران ....) در تامین منابع، ارایه سرویس های آموزشی و پژوهشی و مراقبتی

اخلاق حرفه ای: اشاعه خصایصی چون نوع دوستی، شرافت و درستکاری، وظیفه شناسی، رازداری و توجه به ارتقاء حرفه ای و ارج نهادن اخلاق پژوهشی

ارج نهادن به جایگاه والای علم، عالم و نیاز های رفاهی ذینفعان: اهمیت و الویت  دادن به "دانایی محوری" وتوسعه علمی  و قداست بخشیدن به "علم جویی" و دانش پژوهی

توجه به ارزش ‌های متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، حفظ کرامت انسانی، شرافت خدمت به انسان‌ها، ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، عدالت در سلامت اهمیت تسکین آلام دردمندان، مراعات احکام الهی و شئون انسانی، التزام به مراعات حقوق انسانی، طلب علم، تأمین و تضمین اولویتها و ضروریات تشخیص داده شده و اعلام شده از سوی نظام خدمات سلامت و داشتن انعطاف لازم برای رعایت التزامات فقهی و طراحی و تدریس مسائل مستحدثه در دنیای  پرستاری

تعالی : ارتقای مستمر کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، مراقبتی و پژوهشی

پاسخگوئی: اشاعه مهارت هایی چون یادگیری مادام العمر، یادگیری خودمحور و تاکید بر آن ها برای حفظ و ارتقاء توانمندی های فردی(اساتید و فارغ التحصیلان) پاسخگویی به نیازهای ذینفعان (دانشجویان، اساتید، دانش آموختگان و جامعه)، ارتقای حرفه ای

ایجاد تعهد در دانش آموختگان در امر مراقبت بیماران و تامین سلامت افراد جامعه با توجه به اینکه محور همه این فعالیت ها بیمار و جامعه می باشد. بنابراین هدف اصلی را تامین سلامت و کاهش آلام بیماران می داند.

استفاده از دیدگاه دانشجویان، اساتید و دانش آموختگان در تصمیم گیری های آموزشی

پرورش خلاقیت و استعدادها و آمادگی تحصیلی جهت مقاطع بالاتر

استانداردگرایی

 

 

دورنما (Vision ) دانشکده پرستاری جهرم

رسالت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جهرم تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه با سطح مناسب آموزشی می باشد که از طریق فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، هدایت و انجام پژوهش در آموزش، آموزش اعضا هیئت علمی و ارزشیابی مستمر تحقق می‌یابد. این دانشکده جهت ارتقای آموزش، مسئولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به اهداف سازمانی، حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقای سلامت کشور کوشش می‌کند.

 

 

اهداف کلی :

ارتقای کمی و کیفی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده پرستاری

1- اهداف کوتاه‌مدت

ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی

افزایش توان علمی پرستاران

بهبود نسبت استاد به دانشجو

هدایت پژوهش های دانشکده به سمت اولویت های تحقیقاتی دانشگاه ومعاونت پرستاری

گسترش سطح تحصیلات کارکنان و فارغ التحصیلان

 

2- اهداف بلندمدت

گسترش سطح تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش‌ ویژه

گسترش روابط علمی و پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی

توسعه کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی

افزایش رتبه علمی دانشکده

توسعه امکانات و تسهیلات رفاهی دانشجویی و کارکنان

جذب دانشجو در سطح بین الملل

 

 

ذینفعان دانشکده پرستاری:

ذینفع

درونی/بیرونی

 1. ریاست دانشگاه

بیرونی

 1. معاونت آموزشی دانشگاه

بیرونی

 1. مدیران و مسئولین آموزشی دانشگاه

بیرونی/درونی

 1. معاونین دانشگاه

بیرونی

 1. ریاست دانشکده

درونی

 1. معاون آموزشی دانشکده

درونی

 1. مسئول تحصیلات تکمیلی

درونی

 1. اعضای شورای آموزشی دانشگاه/دانشکده

درونی

 1. اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

درونی

 1. دانشجویان

درونی

 1. فارغ التحصیلان

بیرونی

 1. مدیران گروه های آموزشی

درونی

 1. مسئول دفاتر توسعه دانشکده(EDO)

درونی

 1. بیمارستان های آموزشی دانشگاه

بیرونی

 1. معاونت آموزشی وزارت

بیرونی

 1. وزارت بهداشت(وزیر)

بیرونی

 1. کارکنان آموزشی دانشکده

درونی

 1. مراکز تحقیقاتی دانشگاه

درونی

 1. کارشناسان آموزشی

درونی

 1. حوزه پژوهشی دانشگاه

بیرونی

 1. مدیریت امور آموزشی

درونی

 

 

 

اولویت

نقاط قوت

 1.  

تعامل، همفکری و حمایت مسئولین ارشد دانتشگاه از فعالیت های دانشکده پرستاری

 1.  

نگرش مناسب اعضاء هیات علمی در راستای ارتقای دانشکده

 1.  

حضور موثر اعضاء هیات علمی در کمیته های مرتبط با دانشکده پرستاری

 1.  

همکاری اعضاء علمی در فرایند اجرای دوره های توانمندسازی اساتید

 1.  

بهره مندی از اعضای هیئت علمی مجرب و کارآمد

 1.  

وجود کمیته پژوهشی مستقل با اعضای فعال و علاقمند، کمیته پژوهش در آموزش EDC

 1.  

بستر مناسب جهت انجام طرح های پژوهشی ، بستر مناسب جهت فعالیت و آموزش مجازی

 1.  

تخصیص استاد مشاور به ازای هر ۱۰ دانشجو  و وجود مسئول اساتید مشاور در سطح دانشکده

 1.  

حضور تمام وقت مدیر و کارشناسان ذیربط در دانشکده پرستاری

 1.  

پاسخگویی و تعامل سازنده ی مدیریت، ریاست دانشکده با مراجعین

 1.  

لحاظ نمودن اهداف و سندهای بالا دستی در تدوین برنامه های استراتژیک دانشکده پرستاری

 1.  

وجود کمیته های فعال در مرکز توسعه و دفاتر توسعه دانشکده پرستاری

 1.  

تمایل و علاقه مندی اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشکده پرستاری به تحصیل به دوره های آموزش مجازی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی جهت استفاده به روز از روش های تدریس فعال

 1.  

حضور فعالانه اساتید در کمیته های برنامه ریزی، ارزشیابی

 1.  

انجام ارزیابی کیفیت تدریس اساتید توسط دانشجویان از طریق سامانه های ارزشیابی

 1.  

انجام ارزیابی درونی دانشکده بر اساس استانداردها در راستای ارتقای کیفی فعالیت ها

 1.  

برگزاری دوره های کوتاه مدت ارتقاء توانمندی اساتید در سطح دانشکده و دانشگاه

 1.  

طراحی و برگزاری طرح های نوآورانه در آموزش

 1.  

طراحی و اجرای روش های تدریس نو

 1.  

طراحی و اجرای برنامه ترینینگ اساتید به روش کلاس وارونه

 1.  

حضور دانشجویان در مراکز تخصصی آموزشی

 1.  

برگزاری کارگاه های آموزشی بر حسب نتایج نیازسنجی جهت اساتید و دانشجویان

 1.  

وجود مرکز مهارت های بالینی مجهز و فعال در دانشگاه و بیمارستان های آموزشی

 1.  

برگزاری کلاس های مهارت آموزشی و کارگاه های آموزشی بر حسب نیاز دانشجویان در مرکز آموزش مهارت های بالینی

 1.  

برگزاری دوره های آموزش تکمیلی و مهارت آموزی جهت دانشجویان مقطع ارشد

 1.  

وجود زمینه و بستر انجام پژوهش های آموزشی

 1.  

وجود شورای آموزشی دانشکده پرستاری فعال

 1.  

برخورداری از بنیه علمی مناسب جهت ارائه برنامه های آموزشی برای سازمان های دیگر

 1.  

توانایی راه اندازی و توسعه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 1.  

برگزاری آزمون های آنلاین، برگزاری آزمون صلاحیت های حرفه ای آسکی کشوری و پس کارورزی

 1.  

پیگیری تجهیز امکانات و فضای فیزیکی دانشکده

 1.  

توسعه فضای فیزیکی جهت برگزاری آزمون آنلاین به تعداد ۳۰ کامپیوتر

 1.  

وجود کمیته های فعال متناسب با بسته های طرح تحول در سطح دانشگاه و دانشکده

 1.  

نگرش مناسب هیأت علمی و مدیریت جهت ارتقاء دانشکده

 1.  

گرایش مدیران به ارتقاء کیفی دانشکده

 1.  

استفاده از فن آوری در اتوماسیون اداری

 1.  

دسترسی به تکنولوژی جدید در زمینه اطلاع رسانی

 1.  

وجود اعضای هیأت علمی توانمند و با تجربه

 1.  

برگزاری برنامه های آموزش مجازی (مانند برگزاری مباحثه مجازی ، کلاسهای آنلاین در گروه های آموزش مجازی و رفع اشکال و...)

 1.  

وجود احساس نیاز در مدیران و کارکنان برای ارتقاء آگاهی و توانمندی شغلی و سازمانی

 1.  

حضور منظم و تمام وقت مدیران در دانشکده

 1.  

هماهنگی مطلوب و متقابل بین مدیران و کارکنان در حوزه های دانشکده

 1.  

استفاده از نیروی انسانی جوان و کار آمد

 1.  

وجود شورا و کمیته های تخصصی در سطح دانشکده

 1.  

تلاش در راستای ایجاد گرایش های جدید

 1.  

انجام ارزیابی سالانه استاد توسط مرکز EDC

 1.  

دسترسی به منابع جدید تکنولوژی واینترنت

 1.  

موقعیت ممتاز دانشکده در بین ادارات و سازمانهای شهرستان

 1.  

ارتباط مناسب دانشکده با مراکز غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه دولتی جهرم

 1.  

ارتباط مناسب استاد و دانشجو

 1.  

امکان اجرای کارگاههای آموزشی ـ پژوهشی

 1.  

تفویض اختیار کافی به مدیران در چارچوب شرح وظایف

 1.  

طراحی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک

 1.  

وجود بستر مناسب جهت آموزش ضمن خدمت نیروها ( پرسنل ـ کارشناسان ـ اعضای هیئت علمی )

 1.  

ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان در المپیاد دانشجویی

 1.  

ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان و اساتید در جشنواره شهید مطهری در سطح دانشگاه و دانشکده

 1.  

کسب رتبه قبولی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد

 1.  

وجود دانشجویان مستعد کسب عناوین برتر مسابقات علمی،‌فرهنگی کشور

 1.  

وجود دانشجویان مستعد کسب عناوین برتر المپیادهای علمی و ورزشی

 1.  

استفاده از مراکز درمانگاهی شهری و روستایی جهت آموزش دانشجویان پرستاری

 1.  

برگزاری برنامه جشن فارغ التحصیلی جهت دانشجویان دانشکده

 1.  

مشارکت فعالانه رئیس دانشکده در شورای آموزشی و پژوهشی

 1.  

وجود IT مستقل در سطح دانشکده

 1.  

اصلاح چارت سازمانی دانشکده پرستاری

 1.  

تامین زیرساختهای مورد نیاز دانشکده پرسترای (نیروی انسانی-فضا و امکانات)

 1.  

توجه به فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده پرستاری

 1.  

ارتقای سطح فعالیت های کمیته اساتید مشاور دانشکده پرستاری

 1.  

راه اندازی کمیته دانشجویی در سطح دانشکده

 1.  

ارتقای سطح فعالیت های امور استعدادهای درخشان دانشکده پرستاری/دانشگاه

 1.  

حضور نمایندگان دانشجویی دانشکده پزشکی در سیاستگذاری های کلان دانشکده

 1.  

راه اندازی کمیته نیازسنجی اعضای هیات علمی

 1.  

تدوین شیوه نامه،تفاهم نامه و برنامه های مورد نیاز جهت ارتقای سطح آموزشی دانشکده

 1.  

واکسیناسیون وسیع کووید( واکسیناسیون دانشجویان کارآموز و کارورز/اعضای هیات علمی/کارکنان دانشکده)

 1.  

انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت ها و واحدهای مرتبط با دانشکده/دانشگاه

 1.  

فعالیت کمیته اعتباربخشی آموزشی و برنامه در دانشکده

 

 

 

اولویت

نقاط ضعف

 1.  

تعامل ناکافی اساتید بالینی با دانشکده پرستاری

 1.  

ناآشنایی تعدادی از اساتید با منابع آموزش ترکیبی و روش های نو در آموزش

 1.  

کمبود اعضاء هیات علمی در برخی گروه های آموزشی

 1.  

عدم آشنایی برخی از مدیران دانشگاه با مسایل و نیازهای دانشکده پرستاری

 1.  

کمبود کارشناس در حیطه های مختلف دانشکده

 1.  

کمبود نیروی انسانی در دانشکده پرستاری

 1.  

کمبود امکانات در زمینه های ابزارهای آموزشی

 1.  

عدم وجود بودجه اختصاصی متناسب با نیازهای موجود در دانشکده پرستاری

 1.  

عدم وجود مدیریت اداره خدمات آموزشی مستقل در دانشکده پرستاری

 1.  

کمبود امکانات رفاهی کارکنان، اعضای هیات علمی، دانشجویان

 1.  

ضعف در اولویت بندی منابع در سطح دانشگاه

 1.  

وجود مقاومت در برابر تغییر

 1.  

ضعف در روابط عمومی واحدها

 1.  

عدم وجود فضای تعاملی و همکاری از مرکز توسعه جهت جذب دانشجویان علاقمند به پرستاری

 1.  

عدم وجود زمینه اعتباری و مالی مناسب در داخل دانشکده جهت پژوهش

 1.  

عدم وجود مدیریت مالی مستقل در دانشکده پرستاری

 

 

 

اولویت

نقاط فرصت

 1.  

وجود نیروهای جوان و فعال در گروه های مختلف هیات علمی

 1.  

وجود نگرش مثبت مدیران ارشد در ریاست و معاونت آموزشی نسبت به جایگاه دانشکده

 1.  

نگرش مثبت مدیران گروه های آموزشی نسبت به همکاری با دانشکده

 1.  

وجود دیدگاه مدیریتی مبتنی بر شواهد در وزارت متبوع

 1.  

بستر مناسب همکاری با معاونت ها و مدیریت دانشگاه در راستای تقویت همکاری بین بخشی

 1.  

تاکید بر اجرای بسته های طرح تحول و پایش آن براساس نشانگرها توسط وزارت خانه

 1.  

امکان تدوین پروژه های توسعه ای در راستای تحقق اهداف بسته های طرح تحول در سطح دانشکده

 1.  

تقویت تعامل دانشکده پرستاری با EDC

 1.  

برگزاری سالانه جشنواره شهید مطهری، افزایش طرح های فرآیندی در زمینه آموزش

 1.  

برگزاری سالانه المپیاد دانشجویی سبب افزایش همکاری دانشجویان و اساتید

 1.  

برگزاری سالانه همایش آموزش پزشکی و سمینارهای آموزش پزشکی

 1.  

تقویت همکاری و تعامل بین بخشی با برگزاری جلسات کمیته های تخصصی

 1.  

وجود مجلات علمی-پژوهشی در دانشگاه جهرم

 1.  

وجود تعامل سازنده با واحد مدیریت آموزش مجازی دانشگاه

 1.  

توسعه رشته های تخصصی مقطع تحصیلات تکمیلی

 1.  

توسعه رشته ها در راستای اخلاق حرفه ای

 1.  

وجود دانشجویان علاقمند به همکاری با دانشکده در زمینه های مختلف علمی،پژوهشی و فرهنگی

 1.  

وجود تعامل سازنده با مدیریت ارشد دانشکده های علوم پزشکی

 1.  

وجود تعامل نشست های متعدد بین مسئولین دانشکده و دانشگاه

 1.  

نگرش مثبت مسئولین سازمان ها و موسسات دیگر نسبت به دانشکده

 1.  

تعامل خوب سایر معاونت های دانشگاه با معاونت آموزشی و دانشکده

 1.  

موقعیت ویژه جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده پزشکی در جنوب استان در جهت ارائه آموزش

 

 

 

اولویت

نقاط تهدیدات

 1.  

توجه و تاکید بیش از حد آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی در امر پژوهش و فرهنگی در مقایسه با آموزش

 1.  

جذب ناکافی اعضاء هیات علمی در تخصص های مختلف

 1.  

نداشتن مجلات علمی-پژوهشی Pub Med در دانشگاه

 1.  

پایین بودن انگیزه در کارشناسان و کادر آموزشی دانشگاه

 1.  

تخصص ناکافی منابع به دانشگاه

 1.  

عدم تخصیص اعتبارات مناسب

 1.  

عدم استقلال کامل مالی و ادرای دانشکده پرستاری

 1.  

کمبود امکانات رفاهی و معیشتی دانشجویان و هیات علمی در سطح دانشگاه

 1.  

افزایش ظرفیت پذیریش دانشجو در سطح دانشکده از سوی وزارت متبوع

 1.  

پایین بودن سرانه بهداشت درمان

 1.  

افزایش آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر

 1.  

تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های نامتناسب با شرایط اجرایی

 1.  

تاثیر بحرانها و شرایط سیاسی بر تصمیم گیری های مدیریتی

 1.  

نداشتن هیات علمی کافی در برخی رشته ها

 

 

 

نقاط قوت ، ضعف ، تهدید  و فرصت های اعلام شده از سوی گروههای بالینی

1- گروه داخلی- جراحی:

نقاط قوت:

مشارکت اساتید غیرهیات علمی ( درمانی ) در امر آموزش

برگزاری برنامه های آموزشی طبق برنامه ریزی

وجود اساتید دارای تجربه بالا در آموزش

فرصت ها :

استفاده از تجهیزات موجود در مرکز آموزش مهارت های بالینی جهت تدریس برخی مباحث آموزشی

تهدیدها:

محدودیت و در برخی مواقع  محرومیت حضور دانشجویان پسر بر بالین بیمار حین انجام معاینات و پروسیجرها در بیمارستان و درمانگاه ( به دلیل داشتن جنسیت مخالف )

 

 

2- گروه سلامت جامعه:

نقاط قوت :

نظارت مستقیم مدیرمحترم گروه در آموزش دانشجویان

برگزاری برنامه های آموزشی طبق برنامه ریزی ( راند ، کنفرانس ، درمانگاه ، جلسات گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب )

وجود رشته تخصصی اطفال و دستیاران

وجود اساتید فوق تخصص و مشارکت فعال ایشان در آموزش دانشجویان

وجود اساتید هیات علمی در گروه به تعداد کافی

حضوردستیاران در شیراز جهت گذراندن برخی روتیشن ها .

فرصت‌ها :

برگزاری کارگاه احیا  نوزادان  با استفاده از تجهیزات موجود در اسکیل لب و  NICU توسط استاد فوق تخصص نوزادان

شرکت دستیاران در آزمونهای آنلاین پایان بخش ،آزمون جامع ، kf  و آسکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تهدیدها :

محدودیت حضور دانشجویان در درمانگاه های آموزشی به دلیل شیوع کرونا

حضور محدود اساتید فوق تخصص در طول هفته

کاهش تعداد مراجعات به بیمارستان و درمانگاه به دلیل شیوع بیماری کرونا

تعداد کم اساتید هیات علمی

 

 

3- گروه مادران و کودکان و روان پرستاری:

نقاط قوت:

نظم و انضباط اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی گروه

ایجاد انگیزه اعضای گروه برای دانشجویان

پوشش دادن مباحث تعیین شده در آموزش پزشکی به صورت کامل و جامع برای دانشجویان کارآموز و کارورز

شرکت منظم دانشجویان در راند روزانه، درمانگاه و اتاق عمل

نقاط ضعف:

درمانگاههای با ظرفیت نامناسب برای تعداد دانشجویان

تعداد کم تخت های بستری ارتوپدی

عدم وجود مولاژهای مناسب برای آموزش ارتوپدی

عدم وجود سالن کنفرانس کافی با توجه به تعداد دانشجویان

عدم وجود  بخش بستری روان پزشکی

فرصت ها:

استفاده بهینه اعضای هیئت علمی از امکانات دانشگاه

ایجاد شبیه سازهای آموزش مجازی در آموزش ارتوپدی

استفاده از روش های روز دنیا در درمان بیماران و آموزش روش ها به دانشجویان

برگزاری کارگاههای آموزشی برای توانمند سازی دانشجویان

تهدید :

عدم وجود مکان مناسب برای دانشجویان با توجه به افزایش تعداد دانشجویان

عدم وجود انگیزه دانشجویان با توجه به آینده کاری و تحصیلی آنها

کاهش آموزش بالینی بیماران با توجه به شیوع ویروس کرونا

 

موضوعات استراتژیک:

توانمندسازی اساتید

توانمندسازی دانشجویان (کارشناسی/ کارشناسی ارشد)

فعال سازی کمیته های دانشجویی در توسعه آموزش دانشکده/ دانشگاه

توسعه طرح های پژوهش در آموزش

توسعه طرح های نوآورانه آموزشی/توسعه ای در آموزش

ارتقای سطح فعالیت های دانش پژوهی

نهادینه سازی روش های تدریس ترکیبی (روش های یاددهی-یادگیری)

ارتقای روش های ارزیابی مبتنی بر بالین

استانداردسازی دانشکده براساس استانداردهای اعتبار بخشی برنامه/بیمارستان ها و گروه های آموزشی

استقلال مالی/اداری دانشکده

ارتقای آموزش پاسخگو / پاسخگویی اجتماعی

ارتقای اصول حرفه ای گری و نهادینه سازی اصول و ارزشهای اخلاقی

توسعه زیرساخت های آموزشی دانشکده و بیمارستان های آموزشی

تکمیل کادر مورد نیاز دانشکده

پایش و ارتقای فعالیت های دانشکده

 

 

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک:

موضوع استراتژیک: توانمندسازی اساتید (برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی اساتید)

اهداف: ارتقاء برنامه نیازسنجی و تعیین اولویت ها

استراتژی:

- آموزش اساتید در زمینه روش تدریس در گروه های کوچک به روش کلاس وارونه

- آموزش اساتید در خصوص روش تدریس T.B.Lبه روش کلاس وارونه

-  آموزش اساتید در خصوص روش تدریس  T.B.L به روش کلاس وارونه

- آموزش اساتید در خصوص روش سخنرانی تعامل Interactive Lecture به روش کلاس وارونه

- برگزاری کارگاه آموزشی بازاندیشی، ارزیابی و بازخوردی جهت اساتید

- تقویت و حمایت از اساتید جهت تحصیل در دوره های آموزش پزشکی

- طراحی دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی از طرف EDCدانشگاه بصورت حضوری و غیرحضوری (باتوجه به بحران کرونا)

- راه اندازی کمیته توانمندسازی اساتید با موضوعات بالینی در دفاتر توسعه EDOدانشکده پرستاری

- طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی توانمندسازی اساتید بالینی با همکاری EDC /EDO دانشکده پرستاری وتدریس اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی بصورت - حضوری و غیرحضوری (باتوجه به بحران کرونا)

- برگزاری کارگاههای توانمندسازی اساتید/دانشجویان با موضوعات مجازی مانند کار با سامانه و تولید محتوا و... بصورت غیرحضوری 

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: توانمندسازی دانشجویان

اهداف: ارتقا استانداردهای آموزشی/ ارتقای توانمندی دانشجویان

استراتژی:

- طراحی و اجرای پروژه بررسی وضعیت موجود فرایندهای آموزشی در حال اجرا در بالین(مانند: ژورنال کلاب- کنفرانس بخش- گذراندن آموزش درمانگاهی،راند،کنفرانس )

- بررسی و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و اساتید

- تدوین پرسشنامه ارزیابی وضعیت فرایندهای آموزشی بر اساس استانداردها

- ارائه بازخورد نتایج بررسی به اساتید

- برگزاری کارگاه های مورد نیاز جهت اساتید در خصوص نیازهای آموزشی

- بازنگری لاگ بوک

- بازنگری و تهیه فرم های ارزشیابی دانشجویان در سه حیطه دانش، مهارت و نگرش

- استفاده از روش های آموزش مجازی جهت تکمیل فرایند آموزش مجازی

- برگزاری کارگاههای مهارت آموزی ویژه دانشجویان بصورت حضوری و غیرحضوری (باتوجه به بحران کرونا)

- برگزاری دوره های آموزشی در مرکزآموزش مهارتهای بالینی دانشکده متناسب با نیاز دانشجویان و آزمون های صلاحیتهای بالینی

- درخواست خرید مولاژ و مانکن و شبیه سازهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان و استاندارد نمودن مراکز مهارتهای  بالینی

- برگزاری جلسات کارگروه تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجو براساس شیوه نامه کارگروه مذکور درراستای تامین امکانات مورد نیاز جهت توانمندسازی دانشجویان

- ارسال نتایج تصمیم گیری های کارگروه تعیین ظرفیت و پذیرش دانشجو به مقامات دانشگاه/کلان منطقه/معاونین دانشگاه و ... درراستای برنامه ریزی و تامین امکانات مورد نیاز جهت توانمندسازی دانشجویان

- بررسی و تحلیل ویژگی های دموگرافیک دانشجویان جدیدالورود در هرسال تحصیلی و استفاده از نتایج تحلیل در سیاستگذاری های آتی دانشکده/ دانشگاه و برنامه ریزی جهت توانمندسازی های آموزشی ، پژوهشی،فردی و فرهنگی دانشجویان

 

 

 

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: توانمند سازی بالینی دانشجویان

اهداف: تقویت بنیه مراقبتی دانشجویان با بهره گیری از توانمندی اساتید و دانشجویان مقاطع بالاتر

استراتژی:

- اجرای پروژه آموزش تکمیلی دانشجویان در قالب کارگاه های مختلف

- بررسی نمرات آزمون ها و نمرات آزمون های صلاحیت های بالینی

- راه اندازی کمیته دانشجویی در توسعه آموزش درسطح دانشکده پرستاری و در راستای اهداف دانشکده و کمیته مرکزی توسعه آموزش مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

- تقویت کمیته استعدادهای درخشان درسطح دانشکده پرستاری هم راستا با کمیته استعدادهای درخشان دانشگاه

- توسعه روش های تعاملی بین اساتید و دانشجویان از طریق سامانه نوید و گروه های مجازی

- توسعه زیرساخت های آموزش و ارزشیابی بصورت مجازی در سطح دانشکده و دانشگاه

- برگزاری دوره های آموزش روش های نوین استفاده از نرم افزارها و زیرساختهای الکترونیک به اساتید و دانشجویان

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: فعال سازی کمیته های دانشجویی در توسعه آموزش

اهداف: ارتقای بنیه دانشجویان درجنبه های مختلف توانمندی های مورد انتظار طبق کوریکولوم پزشکی با استفاده از همکاری دانشجویان عضو کمیته و علاقمند

استراتژی:

- تعیین دبیر کمیته دانشجویی در توسعه آموزشEDC با انجام انتخابات دانشجویی

- ایجاد ساختار کمیته مرکزی در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

- فعالیت زیر کمیته های وابسته  با مشارکت دانشجویان مقاطع مختلف

- تدوین اهداف و برنامه های کمیته دانشجویی در توسعه آموزش

- آماده نمودن دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با برگزاری کلاس های فوق برنامه توسط دانشجویان همکار یا عضو کمیته

- مشارکت دانشجویان عضو کمیته یا همکار در کمیته در کنگره و همایش های مرتبط

- انجام نیازسنجی از دانشجویان جهت برنامه ریزی کارگاههای مورد نیاز

- حمایت از کمیته دانشجویی در راستای تقویت توانمندی ها(مهارتهای برقراری ارتباط با تیم درمان- مهارتهای بالینی- مهارت برقراری مراقبت بیمار از جنبه تشخیصی، درمانی و بازتوانی- تعهد حرفه ای- استدلال بالینی و...) با برگزاری کارگاه و دوره های مرتبط

- نیازسنجی از دانشجویان و برگزاری دوره های توانمندسازی از طرف کمیته های دانشجویی توسعه آموزش،کمیته المپیاد و کمیته استعدادهای درخشان دانشگاه بصورت حضوری و غیرحضوری (باتوجه به بحران کرونا)

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: توسعه زیرساخت

اهداف: ارتقا و توسعه فضای فیزیکی در سطح دانشکده پرستاری

استراتژی:

- تجهیز مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده

- استفاده از فضاهای آموزشی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم

- برطرف کردن کمبودهای اتاق اساتید

- ارتقاء ظرفیت اینترنت اتاق دانشجویان ارشد

- افزایش سیستم های کارمپیوتر اتاق دانشجویان ارشد

 

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: توسعه طرح های پژوهش در آموزش/توسعه ای و نوآورانه در آموزش

اهداف: ایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان در راستای تدوین طرح های پژوهش در آموزش/توسعه ای و نوآورانه در آموزش

استراتژی:

- پررنگ شدن امتیاز طرح پژوهش در آموزش/توسعه ای و نوآورانه در آموزش در ترفیع سالانه و ارتقای اعضای هیات علمی

- تعامل مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی با اساتید گروه های مختلف در راستای تدوین طرح های پژوهش در آموزش/ توسعه ای و نوآورانه در آموزش

- آشنایی اساتید با جنبه های مختلف پژوهش در آموزش//توسعه ای و نوآورانه در آموزش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی از طرف EDC دانشگاه و باهمکاری دفاتر توسعه

- آشنایی و ترغیب دانشجویان با طرح های پژوهش در آموزش/توسعه ای و نوآورانه در آموزش با برگزرای کارگاه های آموزشی از طریق کمیته مرکزی توسعه آموزشEDC /دفتر استعدادهای درخشان و کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پرستاری

- ترغیب مسئولین بسته های طرح تحول در آموزش نسبت به اهمیت نگارش طرح های پژوهش در آموزش/توسعه ای و نوآورانه در آموزش

- برگزاری دوره های آموزشی سامانه مدد/نصر/تدوین فرایندهای آموزشی از طریق تعامل دانشکده/دفاتر توسعه با EDC دانشگاه

- راه اندازی کمیته طرح های توسعه ای و نوآورانه در آموزش در EDC دانشگاه

- استفاده از امتیاز گرنت های ارسالی از مرکز تحقیقات راهبردی وزارت بهداشت درراستای ایجاد انگیزه در اساتید جهت تدوین طرح های آموزشی

- تعیین مسئولین و اعضای دانشکده پرستاری  به عنوان همکار عضو کمیته پژوهش در آموزش در EDC

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: فعالیت های دانش پژوهی

اهداف: افزایش فعالیت های دانش پژوهی آموزشی

استراتژی:

- آشنایی اعضای هیات علمی با تدوین طرح های نوآورانه در آموزش از طریق برگزاری کارگاه و ارائه مشاوره توسط مرکز مطالعات و توسعه

- حمایت مالی از طرح های نوآورانه در آموزش

- راه اندازی کمیته طرح های توسعه ای و نوآورانه در آموزش در EDC دانشگاه

- ارائه مشاوره به اساتید در خصوص چگونگی ثبت طرح های نوآورانه در سامانه ثبت فعالیتهای نوآورانه در وزارت بهداشت توسط مرکز مطالعات وتوسعه

- حمایت از اساتید درخصوص انجام مداخلات هدفمند و دارای معیارهای کلاسیک در آموزش به منظور ارتقای آموزش

- آشنایی اساتید با شیوه نامه فعالیت های دانش پژوهی

- تاکید براهمیت انجام فعالیت های دانش پژوهی در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

- آشنایی اساتید با سامانه نصر به منظور دریافت گرنت جهت طرح های نوآورانه در آموزش

- آشنایی اساتید با جشنواره سالانه شهید مطهری درخصوص ارائه طرح های نوآورانه در آموزش

- تعامل اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاه با مرکز مطالعات و توسعه

- تعامل اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاه با کمیته ارتقای دانشگاه

- ترغیب اعضای هیات علمی دانشکده به تدوین و ثبت طرح های نوآورانه و توسعه ای در آموزش در سامانه مدد و نصر

 

 

 

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: روش های تدریس ترکیبی (روشهای یاددهی-یادگیری)

اهداف: توسعه روش های تدریس ترکیبی

استراتژی:

- استفاده از روش نوین ترکیبی در کلاس های درس باحمایت مرکز آموزش های مجازی و EDC

- تعامل مرکز آموزش های مجازی و مرکز مطالعات وتوسعه –دفاتر توسعه-مدیران گروه های مختلف

- برگزاری کارگاه در خصوص روش های آموزش ترکیبی با حمایت مرکز آموزش های مجازی

- حمایت از اساتید درخصوص چگونگی تولید محتوای مجازی باحمایت مرکز آموزش های مجازی

- اهمیت استفاده از روشهای تدریس ترکیبی در ترفیع سالانه اساتید با مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و کمیته ترفیع

- معرفی سامانه نوید جهت بارگذاری فعالیت های انجام شده باحمایت مرکز آموزش های مجازی

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: روش های ارزیابی مبتنی بر بالینی

اهداف: توسعه روش های ارزیابی مبتنی برمحیط بالینی باهدف ارائه بازخورد

استراتژی:

- آموزش روش های ارزیابی مبتنی بر محیط کار مانند : mini-cex ,DOPS از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی

- برگزاری پروژه های ارزیابی مبتنی بر محیط کار در قالب طرح های پژوهشی یا پایان نامه دانشجویی

- اهمیت اجرای ارزیابی داپس و مینی سی ایکس جهت ارائه بازخورد به دانشجویان در محیط بالین

- نهادینه شدن روش های ارزیابی داپس و مینی سی ایکس در سیستم ارزیابی از توانمندی دانشجویان از محیط کار با حمایت مدیران و اساتید بالینی

- اجرای روش های ارزیابی داپس و مینی سی ایکس درپایان دوره های بالینی دانشجویان پرستاری توسط اساتید گروه

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: روش های ارزیابی مبتنی بر محیط شبیه سازی با استفاده از اسکیل لب

اهداف: توسعه روش های ارزیابی مبتنی بر محیط شبیه سازی با استفاده از اسکیل لب جهت آموزش مهارتهای مورد نیاز دانشجویان بالینی

استراتژی:

- آشنایی اساتید بالینی با اجرای یک آزمون آسکی استاندارد از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری کلیه اساتید و مرکز مطالعات و توسعه

- استفاده از اساتید علاقمند جهت آموزش مهارت ها در مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده

- توانمندشدن دانشجویان در حوزه های مختلف توانمندی

- برگزاری آزمون آسکی آمادگی

- برگزاری پروژه های ارزیابی مبتنی بر آسکی در قالب طرح های پژوهشی یا پایان نامه دانشجویی

- اهمیت اجرای ارزیابی آسکی جهت ارائه بازخورد به دانشجویان و اساتید طراح سوالات ایستگاه در محیط بالین

- نهادینه شدن روش ارزیابی آسکی در سیستم ارزیابی از توانمندی دانشجویان با اجرای آن در پایان دوره های آموزش بالینی

- آمادگی دانشگاه جهت آزمون آسکی با خریداری مولاژ/مانکنهای آموزشی و حمایت و آموزش به بیمارنما

- آشنایی دانشجویان پرستاری با آزمون آسکی در مرکز مهارت های بالینی

- خریداری شبیه سازهای آموزشی در راستای نیازسنجی از گروه های آموزش بالینی

 

 

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: استانداردسازی دانشکده با استفاده از استانداردهای اعتبار بخشی

اهداف: توسعه استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای ، بیمارستان و برنامه دوره پزشکی عمومی و گروه های آموزشی

استراتژی:

- انجام ارزیابی درونی بخش های بالینی ماژور/ مینور و علوم پایه به منظور تحلیل وضعیت موجود(تعیین نقاط قوت-ضعف-فرصت و تهدیدها) از دیدگاه اساتید هر گروه براساس شاخص های استانداردهای اعتباربخشی

- انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه های علوم پایه و بالینی ازدیدگاه اساتید درون دانشگاهی و خارج از گروه براساس شاخص های استانداردهای اعتباربخشی

- اطلاع رسانی و آموزش کلیه ذینفعان (اساتید-دانشجویان و مسئولین و...) در خصوص اهمیت دستیابی به شاخص های استاندارد موسسه ، بیمارستان و برنامه دوره پزشکی عمومی به سمت یک دانشگاه استاندارد

- حمایت از راهکارهای رفع نقاط ضعف و تهدیدها توسط مسئولین ارشد دانشگاه

- ارتباط مستمر با وزارتخانه/مسئولین اعتباربخشی در قطب و سایر دانشگاه های همتراز

- ارتباط مستمر کمیته های اعتباربخشی دانشکده با دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی دانشگاه

- راه اندازی دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی در معاونت آموزشی

- برگزاری جلسات مستمر کمیته ارزیابی درونی اعتباربخشی های دانشکده

 

برنامه عملیاتی و استراتژیک

موضوع استراتژیک: پایش برنامه استراتژیک

اهداف: ارتقای دانشکده با پایش منظم برنامه استراتژیک

استراتژی:

- تهیه چارت دانشکده پرستاری

- تعیین تیم مدیریت و تیم اجرایی آموزش

- برگزاری جلسات آموزشی و پژوهشی در سطح دانشکده

- تدوین شیوه نامه تدوین اهداف و برنامه راهبردی در سطح دانشکده

- تشکیل کارگروه ارزیابی درونی اعتباربخشی

- تشکیل کارگروه تدوین اهداف و برنامه استراتژیک در سطح دانشکده

- تدوین پرسشنامه پایش برنامه راهبردی در سطح دانشکده

 

 

 

 

 

*** منابع مورد استفاده جهت تدوین برنامه استراتژیک دانشکده پزشکی :

۱. سند چشم انداز ۱۴۰۴

۲. سازمان نظام پرستاری ایران ino.ir

۳. شاخص های ملی کیفیت خدمات پرستاری dn.behdasht.gov.ir

۴. دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و سلامتwww.irdc.ir/fa

۵. همایش های ملی پرستاری www.symposia.ir

۶. مجلات فارسی در حیطه پرستاری

اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامائی (دانشگاه شاهد)                                                                                            

آموزش و اخلاق در پرستاری (انجمن علمی پرستار ایران)

فصلنامه افلاک (دانشکده پرستاری و مامائی خرم آباد)                                           

فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان)                                                                             

فصلنامه پرستاری دیابت (دانشکده پرستاری و مامایی زابل)                                           

فصلنامه پرستاری سالمندان (دانشکده پرستاری و مامایی ایلام)                                                                                           

فصلنامه حیات (مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)                                                                       

فصلنامه طب مکمل - دانشکده پرستاری و مامائی اراک                                              

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری                                           

مجله بالینی پرستاری و مامائی (دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)                                                                                       

مجله پرستاری کودکان                                                  

مجله پرستاری گرو های آسیب پذیر (دانشکده پرستاری و مامائی بوشهر)                                                                                      

مجله پژوهش پرستاری ایران                                                       

مجله تحقیقات پرستاری و مامایی (دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان)                                                                        

مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)                                                                                   

مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی-دو فصلنامه                                                     

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                       

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)                                                          

مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی همدان                                                                      

مجله علمی پژوهشی مراقبت بیماری های مزمن (دانشکده پرستاری و مامایی اهواز)                                                                   

مجله مامایی و بهداشت باروری                                     

مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامائی (دانشگاه علوم پزشکی زنجان)                                                                 

مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی                                                              

مراقبت مبتنی بر شواهد (دانشکده پرستاری و مامائی مشهد)                                                        

مراقبت های نوین (دانشکده پرستاری و مامائی بیرجند)                                                                 

نشریه پرستاری ایران                                             

نشریه پرستاری قلب و عروق (انجمن علمی پرستاران قلب ایران)                                                                        

نشریه پژوهش پرستاری در توانبخشی                                                   

نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                                                                                   

نشریه روان پرستاری                  

International Council of Nurses

www.icn.ch

Global standards for the initial education of professional nurses and midwives

www.who.int/hrh/nursing_midwifery/hrh_global_standards_education.pdf

 International nursing conferences

www.omicsonline.org/nursing-conferences.php