دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

ترم 5

1_
طرح درس کارآموزی سلامت جامعه

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌70.75KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

2_
طرح درس کارآموزی بزرگسالان۳

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌152.46KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/06

3_
طرح درس پرستاری بهداشت محیط

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌118KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/06

4_
کارآموزی بزرگسالان ۳

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌152.43KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/06

5_
طرح درس اپیدمیولوژی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌189KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/06

6_
طرح درس مراقبت‌های ویژه پرستاری مهر 97

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌630.67KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/06

7_
طرح درس بهداشت روان۲

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌1.1MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌