دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

معرفی :

مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان کانون‌های تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور راه اندازی شده و فعالیت‌های متنوعی را در راستای رسالت و اهداف خود انجام می‌دهند. EDO دانشکده پرستاری از سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت نموده است و از سال ۱۳۹۹ براساس تفاهم‌نامه با مرکز توسعه آموزش، در کمیته‌های اصلی که شامل کمیته توانمندسازی اساتید، کمیته آموزش پاسخگو، کمیته ارزشیابی کیفیت تدریس و همچنین کمیته مهارت‌های بالینی، واحد استعداد درخشان، واحد طرح درس و برنامه‌ریزی و واحد ادامه تحصیل دانشجویان در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهرم فعالیت نموده است.

 

 

رسالت دفتر توسعه آموزش پزشکی ( EDO) دانشکده پرستاری جهرم:

 • ارتقاء سطح آموزش و یادگیری و تهیه سیستم‌های ارزشیابی با هدف آموزش و تربیت دانش آموختگانی کارآمد، شایسته و متعهد برای ارائه بهترین کیفیت خدمات سلامت برای آحاد جامعه می باشد.
 • ارائه مشاوره، هدایت در ارتقای کیفی و تعامل با مرکز توسعه آموزش پزشکی جهرم

 

 

وظایف و فعالیت های اصلی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری:

 1. اجرای برنامه‌های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 2. ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی دانشکده
 3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده 
 4. همکاری با EDO سایر دانشکده‌های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره‌مندی از پتانسیل‌های آنان
 5. ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده
 6. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده
 7. پایش، ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه‌های نوآورانه در سطح دانشکده
 8. توانمندسازی و حمایت از اعضای هیات‌علمی برای اجرای برنامه‌های نوآورانه با حمایت EDC
 9. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات‌علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC
 10. توانمندسازی اعضای هیات‌علمی در حیطه‌های مختلف آموزش علوم‌پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست‌ها و اولویت‌های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC
 11. نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون‌های دانشکده مربوطه
 12. اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت‌های دانشکده و EDC با حمایت EDC