دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

ویرایش اول ۱۳۹۰

ویرایش دوم ۱۳۹۵

ویرایش سوم ۱۴۰۰

 

رسالت گروه سلامت جامعه
تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، مومن، متعهد، انقلابی، نوآور، دارای مسولیت پذیری اجتماعی و حرفه ای است که قادر به پیش بینی و برطرف نمودن نیازهای بهداشتی و درمانی رو به رشد جامعه بوده و با تکیه بر دانش جهانی(مبتنی بر شواهد)، در چهارچوب مقتضیات و فرهنگ جامعه ایرانی و اسلامی بوده و در این مسیر پیشرو باشند.

 


ارزش های حاکم بر گروه سلامت جامعه
گروه سلامت جامعه دانشکده پرستاری جهرم با سر لوحه قرار دادن ماموریت سازمان آموزشی دانشگاه (حضوری و مجازی)، مبتنی بر اسناد بالادستی حوزه سلامت کشور و هم راستا با برنامه راهبردی دانشکده پرستاری در جهت تحول، کارآفرینی، رشد و شکوفایی گام بر می دارد و وظیفه خود می داند تا دانشجویانی محقق، متبحر، متعهد و توانمند را تربیت نماید لذا برخی از ارزش های حاکم بر گروه چنین است:

 • تکیه بر اخلاق حرفه ای و پزشکی
 • تکیه بر عدالت محوری
 • رعایت قوانین و مقررات حرفه ای
 • تکیه بر شایسته سالاری
 • تکیه بر مدیریت علمی و مشارکتی
 • تکیه بر جانشین پروری
 • تکیه بر ارتباط، همکاری و پاسخ گویی

دانشجویان این گروه در دو مقطع کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه با در اختیار داشتن شرایط مطلوب آموزشی، پژوهشی و دانشجویی- فرهنگی مشغول به تحصیل هستند.

 

اهداف کوتاه مدت گروه سلامت جامعه

 • ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه سلامت جامعه
 • ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی گروه سلامت جامعه
 • بهبود نسبت استاد به دانشجو
 • هدایت پژوهش های دانشکده به سمت اولویت های تحقیقاتی مرتبط با سلامت جامعه

 

اهداف بلندمدت

 • گسترش روابط علمی و پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی دیگر در حیطه سلامت جامعه
 • توسعه کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و پژوهشی
 • توسعه امکانات و تسهیلات رفاهی دانشجویی و کارکنان
 • جذب دانشجو در سطح بین الملل

 

 

منابع:

 1. سند چشم انداز ۱۴۰۴
 2. سازمان نظام پرستاری ایران ino.ir
 3. شاخص های ملی کیفیت خدمات پرستاری dn.behdasht.gov.ir
 4. دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و سلامتwww.irdc.ir/fa
 5. همایش های ملی پرستاری www.symposia.ir
 6. مجلات فارسی در حیطه پرستاری

اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامائی (دانشگاه شاهد)
آموزش و اخلاق در پرستاری (انجمن علمی پرستاری ایران)

فصلنامه افلاک (دانشکده پرستاری و مامائی خرم آباد)
فصلنامه پرستاری داخلی جراحی (دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان)
فصلنامه پرستاری دیابت (دانشکده پرستاری و مامایی زابل)
فصلنامه پرستاری سالمندان (دانشکده پرستاری و مامایی ایلام)
فصلنامه حیات (مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
فصلنامه طب مکمل - دانشکده پرستاری و مامائی اراک
فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری
مجله بالینی پرستاری و مامائی (دانشکده پرستاری و مامائی شهرکرد)
مجله پرستاری کودکان
مجله پرستاری گرو های آسیب پذیر (دانشکده پرستاری و مامائی بوشهر)
مجله پژوهش پرستاری ایران
مجله تحقیقات پرستاری و مامایی (دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان)
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی-دو فصلنامه
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
مجله علمی پژوهشی مراقبت بیماری های مزمن (دانشکده پرستاری و مامایی اهواز)
مجله مامایی و بهداشت باروری
مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامائی (دانشگاه علوم پزشکی زنجان)
مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
مراقبت مبتنی بر شواهد (دانشکده پرستاری و مامائی مشهد)
مراقبت های نوین (دانشکده پرستاری و مامائی بیرجند)
نشریه پرستاری ایران
نشریه پرستاری قلب و عروق (انجمن علمی پرستاران قلب ایران)
نشریه پژوهش پرستاری در توانبخشی
نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه روان پرستاری

 1. International Council of Nurses

www.icn.ch

 1. Global standards for the initial education of professional nurses and midwives

www.who.int/hrh/nursing_midwifery/hrh_global_standards_education.pdf

 1. International nursing conferences

www.omicsonline.org/nursing-conferences.phpمجلات

 1. international nursing journals

rsf.research.ac.ir