دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شرح وظایف اعضای هیات‌علمی گروه داخلی-جراحی دانشکده پرستاری

 

آموزش:

 1. شامل تدریس دروس (نظری، عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی و بالینی) داخلی و جراحی بزرگسالان
 2. راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در گروه
 3. تدوین و طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی و اجرای آنها با همکاری مدیر گروه و EDO
 4. توجیه فراگیران در شروع هر کلاس طبق Course Plan
 5. شرکت در برنامه‌های آموزشی عموم مردم
 6. تولید نرم‌افزارها و لوح‌های فشرده چند رسانه‌ای آموزشی مرتبط با گروه
 7. گزارش فعالیت‌های مشاوره ای برای فراگیران
 8. تعیین ساعات حضور در برنامه‌های آموزشی گروه و نحوه فعالیت در آنها
 9. ارائه گزارش از ترم تحصیلی (نوآوری های آموزشی، ارزشیابی و تدریس های انجام شده) به مدیر گروه

 

تحقیق و پژوهش:

 1. مشارکت در تدوین اولویت‌های پژوهشی گروه
 2. اعلام فعالیت‌های پژوهشی خود به مدیر گروه
 3. اجرای طرح‌های پژوهشی
 4. ارائه مقاله در سمینارها و همایش‌های داخلی و خارجی
 5. چاپ و انتشار مقالات، کتب علمـی و ترجمه کتب، اختراع و ابتکار جدید و ارائه فعالیت‌های نوین در حیطه‌های مختلف مرتبط با گروه
 6. ثبت مقالات چاپ شده در مجلات و کنگره ها در سامنه پژوهشی دانشگاه
 7. همکاری با مراکز و موسسات پژوهشی و صنایع داخلی و خارجی و ارائه طرح‌های مشترک
 8. داروی مقالات، طرح‌ها و پایان‌نامه‌های پژوهشی مرتبط با گروه

 

توسعه فردی:

 1. گزارش شرکت در دوره ها، سمینارها، همایش‌های تخصصی به مدیر گروه
 2. بروز نمودن آگاهی‌های عمومی و تخصصی خود
 3. شرکت در دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت داخلی و خارجی مرتبط با شرح وظایف
 4. شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌های مختلف و آموزش از راه دور مرتبط با شرح وظایف
 5. کسب رتبه علمی بالاتر

 

فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی:

 1. پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی در دانشکده و دانشگاه
 2. عضویت در شوراها و کمیته‌های مختلف
 3. قبول مسئولیت در حوزه‌های ستادی وزارت متبوع و شوراها و مجامع آن
 4. مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
 5. ارائه احکام مسئولیتهای هر عضو هیئت علمی در بخش، گروه آموزشی، دانشکده یا دانشگاه به مدیر گروه
 6. ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت شرکت در کمیته‌ها و شوراهای مختلف به مدیر گروه

 

ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت:

 1. شرکت در تیم‌های مشاوره ای مراقبت جراحی و داخلی از بیماران بزرگسال
 2. گزارش میزان و نحوه مشارکت در برنامه‌های ارتقاء سلامت.

 

فعالیت‌های تخصصی در خارج از دانشگاه:

 1. مشارکت در انجمن‌ها و گروه‌های حرفه‌ای مرتبط با گروه
 2. ارائه خدمات مشاوره‌ای علمی و تخصصی به جامعه
 3. ارائه گواهی فعالیت‌های فوق به مدیر گروه و دانشکده.