دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرآیندهای گروه سلامت جامعه

1_
فرآیند نظارت بر برنامه‌های آموزشی گروه سلامت جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌532.81KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/10/10

2_
فرآیند ارزیابی 360 درجه گروه سلامت جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌379.17KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/10

3_
فرآیند تکمیل لاگ‌بوک توسط دانشجو گروه سلامت جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌469.67KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/10

4_
برنامه عملیاتی تعیین اهداف آموزشی و پژوهشی گروه سلامت جامعه

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌26.69KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/10