دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرم‌ها و فرآیند‌ها

1_
آئین نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌377.20KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/10/05

2_
فرم رضایتمندی اعضای هیات علمی از توزیع عادلانه فرصت های آموزشی و پژوهشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌628.50KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
شیوه نامه نیازسنجی جذب و به کارگیری اعضای هیات علمی در دانشکده پزشکی جهرم

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌350.30KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/05