دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری

 

معرفی کمیته:

دانشجویان علاقمند و مستعد در حیطه پژوهش از مهمترین سرمایه های دانشگاه به شمار میرود. داشتن یک نظام سلامت کارآمد جز از طریق پرورش صحیح استعدادهای آنان امکانپذیر نیست. از این رو است که پرورش چنین استعدادهایی یک راهبرد کلیدی برای معاونت تحقیقات و فناوری برگزیده شده است. کمیته تحقیقات دانشجویی با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ پژوهش بین دانشجویان گروه پرستاری و پیراپزشکی در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع به فعالیت خود ادامه می دهد، شکل گیری کمیته‌های تحقیقات دانشجویی به صورت مجموعه‌هایی از دانشجویان علاقه‌مند به فراگیری پژوهش در تمامی دانشگاه‌های پزشکی کشور از مهمترین اقداماتی است که تحت هدایت و نظارت دفترهماهنگی به وقوع پیوسته است.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از واحدهای وابسته به معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه است که با هدف ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش فنون پژوهش، ایجاد ارتباط منطقی بین اساتید و دانشجویان برای همکاری در طرح­های پژوهشی شکل گرفته و فعالیت‌های خود را در شاخه‌های مختلف و به منظور دستیابی به این اهداف متمرکز ساخته است. فعالیت این واحد پژوهشی از سال ۱۳۸۵ در ساختمان قدیم دانشکده پرستاری (ساختمان موقوفه مرحوم دکتر شکراله اکبری) آغاز گردید و در سال ۱۳۹۹ به ساختمان جدید دانشکده (ساختمان مرحوم ممتاز ) انتقال یافت.

 

اهداف کمیته:

  • توانمندسازی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه‌های مرتبط با پژوهش
  • تامین و توسعه منابع مالی ، فضاهای فیزیکی و تسهیلات لازم جهت تحقیقات دانشجویی
  • ارتباط و همکاری کمیته‌های تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه‌های همکار منطقه‌ای
  • حمایت‌های مادی و معنوی از برگزاری کارگاه ها و همایش‌های علمی دانشجویی داخلی و خارجی
  • هدایت، نظارت و تقویت کمیته‌های تحقیقات دانشجویی به عنوان بستری مناسب و پویا در کشور