۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند
برگزار کارگاه توسط معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
1399/11/12
پرستار شاغل در اتاق پراتیک دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
1399/10/02
برگزاری جلسه شورای آموزشی
1399/01/27
1398/11/06
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal