دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

طرح دوره

1_
طرح دوره پرستاری سلامت جامعه-خانواده

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌560.57KB

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/10/04

2_
طرح دوره پرستاری سلامت جامعه- گروه های آسیب پذیر

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌420.19KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

3_
طرح دوره سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌155.62KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
طرح دوره آمار و روش تحقیق پیشرفته

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌410.97KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/04