دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

فرم‌های معاونت پژوهشی

1_
فرمت جدید گزارش نهایی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌19.100k

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/04

2_
نمونه قرار داد طرح های تحقیقاتی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌14.43k

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/04

3_
پروپوزال طرح های نوآورانه

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌35.25k

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/10/04

4_
فرم پیشنهاد عنوان طرح تحقیقاتی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌24.93k

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/10/04

5_
فرم خام طرح تحقیقاتی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌46.13k

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/10/04

6_
شیوه نامه ارتباط و همکاری اعضای هیات علمی با صنعت و جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌149K

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/03

7_
قرارداد همکاری پژوهشی بین دانشگاهی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌26.23k

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/03