دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

کارشناسی داخلی-جراحی

1_
طرح دوره بحران

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌757.88KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/09

2_
طرح دوره اصول و مهارت‌ها - 1401

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌417.7KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
طرح درس بزرگسالان ۲ - مهر ۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌762.78KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/10/09

4_
طرح درس بررسی وضعیت سلامت - مهر ۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌568.49KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
طرح درس کارآموزی بزرگسالان ۲

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌856.79KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/09

6_
طرح درس بزرگسالان ۱- مهر ۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌755.46KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

7_
طرح درس کارآموزی ویژه پرستاری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.55MB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

8_
بازنگری فرم طرح درس دوره بزرگسالان ۳- ۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌831.24KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
بازنگری طرح درس حضوری پرستاری مراقبت در منزل -۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.6MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

10_
طرح درس مراقبت‌های ویژه - مهر ۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.23KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌