دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

کارشناسی ارشد داخلی-جراحی

1_
طرح دوره نهایی نظریه‌ها و الگوهای پرستاری ۱۴۰۰

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌666.27KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

2_
طرح درس سیستم‌های اطلاع‌رسان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌198.79KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/09

3_
طرح دوره اختلالات مزمن ارشد ۹۹

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌253KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

4_
طرح درس داروشناسی حضوری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌598.52KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

5_
طرح دوره اخلاق حرفه‌ای ارشد پرستاری جهرم ۱۴۰۰

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌524.62KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
طرح درس آموزش به بیمار

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌219.13KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

7_
طرح دوره اخلاق حرفه‌ای ارشد

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌524.61KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/09